miercuri, 11 mai 2011

Si ne amore est, nihil est.

Caută cuvânt,

Desprinde-l în două,

Alătură pe-acela cu o jumătate,

De inimă strânsă, scânteietor de apăsătoare.

Scade dintr-ânsa ura, indiferenţa şi suficienţa candidă,

Dar lasă amarul, neliniştea, dorul, urletul şi patimirea arzândă,

Îneacă-te cu pasiune, cu suspine, cu o flacără nebună, dar n-o îneca.

Vesteşte-ţi iubire fără regrete, săruturi fără de uscăciune şi calcă

Deasupra oricărui obstacol, cu gingaşia unei feline agere.

Plămădită din îndrăgostire nebună şi fără popas,

Iubeşte cu toată suflarea din tine şi

Simte cum cu fiece sărut

Cauţi cuvânt.